Kom til informationsmøder om Valby Skybrudstunnel

I juni holder HOFOR og Frederiksberg Forsyning to informationsmøder om Valby Skybrudstunnel, der skal
anlægges som led i den overordnede skybrudssikring af hovedstaden.

HOFOR og Frederiksberg Forsyning planlægger at anlægge en 2,5 km lang skybrudstunnel som en del af
skybrudssikringen af Valby og Frederiksberg. Skybrudstunnelen skal samtidig anvendes som bassin til
spildevand, så antallet af overløb til Kalveboderne fra den eksisterende kloak reduceres markant, til gavn
for vandmiljøet.

Fire byggepladser
I alt kommer fire byggepladser til at påvirke omgivelserne i Valby og Kgs. Enghave i perioden 2024-2028.
Byggepladserne anlægges ved F.L. Smidths parkeringsplads, Blushøjvej (McDonalds) i Valby samt ved
Enghave Kanal og Gåsebækrenden i Kgs. Enghave.
Projektets miljøkonsekvensvurdering og anlægsarbejdets påvirkning af omgivelserne vil være hovedemnet
på to informationsmøder, som HOFOR og Frederiksberg Forsyning holder i juni.

To informationsmøder
Det første informationsmøde er et drop-in møde, som holdes torsdag den 9. juni mellem. kl. 15.00 – 17.00
ved indgangen til Haveforeningen Musikbyen, Tudsemindevej 25. Her uddeler HOFOR og Frederiksberg
Forsyning materiale om projektet og besvarer spørgsmål – og man kan bare komme forbi til en snak og en
forfriskning, når det passer i tidsrummet.

Det andet informationsmøde holdes tirsdag den 21. juni fra kl. 19.00 – 21.00 i Karens Minde Kulturhus,
Wagnersvej 19, 2450 København. Her er dagsordenen mere fast, da hovedkonklusionerne fra projektets
miljøkonsekvensrapport vil blive gennemgået, og der bliver mulighed for at stille spørgsmål til
repræsentanter fra HOFOR, Frederiksberg Forsyning og Københavns Kommune.

Alle er velkomne til informationsmøderne og tilmelding er ikke nødvendig.
Læs mere om projektet på www.hofor.dk/valbyskybrudstunnel

Yderligere information
Mads Dalgaard, projektleder HOFOR
Mail: VAL@hofor.dk

Linjeføring af Valby skybrudstunnel
Scroll til toppen