Høringssvar i forbindelse med Valby Skybrudstunnel.

Kære Kalveboderne

Husk at der igen er mulighed for at indsende høringssvar i forbindelse med Valby Skybrudstunnel. Nu skal forslag til kommuneplantillæg og miljøkonsekvensrapport med udkast til VVM-tilladelse og udledningstilladelse for Valby Skybrudstunnel godkendes. 

Skybrudstunneludvalget har i samarbejde med vores advokat Anette Kusk udformet et fælles høringssvar, der har fokus på:

  • Trafiksikkerheden i vores nærområde
  • Trafikstøj
  • Anlægsstøj 
  • Vibrationer og rystelser 
  • Luftforurening 
  • Jordforurening 
  • Lysgener

i forbindelse med anlægsarbejdet.

Nu høringssvaret er endeligt færdigt lægges det på hjemmesiden (i begyndelsen af næste uge).

Vi opfordrer alle til at indsende høringssvar på https://blivhoert.kk.dk/hoering/kommuneplantillaeg-valby-skybrudstunnel-med-miljokonsekvensrapport-med-udkast-til-vvm

Bemærk at fristen for indsendelse er 3. september.

Scroll til toppen