Haveforeningen Kalvebod | KalvebodNyt | Kalender | Ventelisten | KalveBoden | Madklubben | Foreningen | Dine sider | Billedgallerier | Kontakt
 
 

Vurderingsudvalget

Ifølge haveforeningens vedtægter nedsættes et vurderingsudvalg:

§ 5.4 Ved ejerskifte vurderes hus og have af et Vurderingsudvalg.
Dette består af 3 Bestyrelsesmedlemmer, hvor Kassereren er født medlem, og 3 medlemmer, hvoraf den ene vælges på forårsgeneralforsamlingen og de to andre på efterårsgeneralforsamlingen.
Medlemmerne af udvalget finder uafhængigt af hinanden frem til en vurdering.
(Læs nærmere i vedtægterne)

Gianna Giacomello
HF Kalvebod 117
2450 København SV

Rasmus Tomi-Gottschau
HF Kalvebod 101
2450 København SV

Jette Gottschau
HF Kalvebod 52
2450 København SV

Gitte Tange
HF Kalvebod 89
2450 København SV

Ole Boesen
HF Kalvebod 98
2450 København SV.

Steffen Lochmann
HF Kalvebod 19
2450 København SV